KAIKKIEN TURKU

Haluan Turun, jossa jokaisella kaupunkilaisella on samat oikeudet ja mahdollisuudet elää, käyttää palveluita, kouluttautua, tehdä töitä ja harrastaa. Tämä tarkoittaa järjestelmän kriittistä tarkastelua; ihmisten oikeudet ja lähtökohdat eivät ole rakenteellisesti samat kunnankaan tasolla. Kriittisen tarkastelun tuloksena tulevat käytännön teot. Tässä niistä joitakin esimerkkejä:

Kaupunkiin palkataan kokopäiväinen yhdenvertaisuuskoordinaattori ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma uudistetaan paremmalla asiantuntemuksella.

Pakolaisten kuntapaikkoja lisätään. Erityisasemassa ovat ilman vanhempiaan maahan tulevat alaikäiset.

Kunta järjestää peruspalveluita myös paperittomille siirtolaisille.

Kaupugissa vallitsee nollatoleranssi rasismille sekä tekojen että puheen tasolla; oppilaitoksissa, työpaikoilla ja palveluissa ja kaupungin päättävissä elimissä. Tämä toteutuu laajan antirasistisen ohjelman toteuttamisella.

Nollatoleranssi tarvitaan myös seksismille, homo-tai transfobialle ja ableismille. Turvallisemman tilan ohjeistukset on otettava käyttöön laajasti palveluissa (esimerkiksi nuoriso- ja muut ryhmätilat) ja kaupungin päättävissä elimissä.

Kaupungin henkilökunta koulutetaan perusteellisesti toteuttamaan yhdenvertaisuutta käytännössä ja kohtaamaan erilaiset vähemmistöt sensitiivisesti.

Kaupungin päätöksenteossa harjoitetaan jatkuvasti sukupuolivaikutusten arviointia ja feminististä budjetointia.

Kaikki kaavoittaminen, rakentaminen ja korjausrakentaminen tehdään esteettömästi.

Harjoitetaan feminististä kaupunkisuunnittelua: kaupunkia kaavoitetaan ja rakennetaan ihmisten, ei autojen tarpeet edellä.

Vammaisilla ihmisillä on oikeus päättää omista asiostaan, kuten esimerkiksi asumisratkaisuista.

Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys on kaikkea strategista ja käytännön työtä läpileikkaava periaate.

Turkuun perustetaan Poikien Talo ja tehdään myös muuta erityistä työtä poikien ja nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Rakennetaan uusi turvakoti Luolavuorentien turvakodin ohelle.

Vanhus- ja vammaispalvelut eriytetään toisistaan.

Palveluiden suunnittelussa kuunnellaan kokemusasiantuntijoita.

Tässä on vain joitakin poimintoja tasa-arvopolitiikasta, jota aion ajaa. Kysy ihmeessä lisää: sumeliusminna-at-gmail.com.