KESTÄVÄ TURKU

Haluan Turun, joka tunnustaa vallitsevan ilmastohätätilan Haluan Turun, jolle ei riitä hiilineutraalius – vaan se on hiilinegatiivinen. Haluan Turun, joka tunnustaa, että ilmastonmuutosta ei voi torjua kapitalismin keinoin ja joka ymmärtää että ilmastonmuutosta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta ei voi erottaa toisistaan.

Haluan Turun, jota ei suunnitella tai rakenneta yksityisautoilun ehdoilla. Haluan Turun, jossa on ratikka, kunnolliset pyörätiet ja jossa kävely on turvallista ja sille on tilaa. Haluan Turun, jossa luonnontilaiset metsät saavat seistä rauhassa ja joka huolehtii Itämerestä. Tämä tarkoittaa:

Julistetaan Turkuun ilmastohätätila.

Muutetaan Turun hiilineutraaliustavoite 2029 hiilinegatiivisuustavoitteeksi, eli ilmastonmuutoksen nettovaikutusten pienentämiseksi.

Edistetään voimakkaasti kiertotaloutta ja energiaa säästäviä teknologioita.

Kaikki Turku Energian fossiilinen energiantuotanto (myös turpeen osalta) ajetaan alas mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Keskitetään kaikki Turku Energian resurssit energian säästön ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen.

Vähennetään kaupungin kulutusta joka toimialalla.

Kaikki rakentaminen tehdään ilmastovaikutukset edellä.

Kaavoitetaan Turkua joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn ehdoilla.

Tehdään keskustasta autoton.

Aloitetaan yksityisautoilun ruuhkamaksut keskusta-alueella.

Vahvistetaan Turun joukkoliikennekapasiteettia raitiovaunulla. Edistetään nopeasti olemassa olevaa suunnitelmaa raitiovaunun toteuttamisesta.

Nopeutetaan runkobussilinjaston käyttöönottoa ja vahvistetaan bussiverkostoa poikittaislinjoilla.

Alennetaan välittömästi joukkoliikenteen lipunhintoja ja siirtymävaiheen jälkeen tehdään joukkoliikenteestä maksutonta.

Suunnitellaan ja rakennetaan Turkuun Suomen paras pyöräliikenneväyläverkosto. Siinä pyöräliikenneväylät ovat oikeissa paikoissa ja noudattavat luonnollisia ja loogisia reittejä. Väylät ovat turvallisia, hyväkuntoisia ja niillä on mahdollista liikkua nopeasti ilman turhia pysähdyksiä.

Tehdään uusi pyöräilyn edistämisohjelma. Käytetään siinä asiantuntijakonsultaatiota esimerkiksi Turun Polkupyöräilijöiltä (Turpo).

Edistetään pyöräilykulttuuria esimerkiksi tiedotuskampanjoilla ja pyöräilytapahtumilla.

Vakiinnutetaan Turun kaupunkipyöräjärjestelmä.

Perustetaan uusia luonnonsuojelualueita, muun muassa Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsään.

Ei katkaista luonnonvaraisten eläinten viherkäytäviä rakentamisella.

Lisätään palsta- ja laatikkoviljelyn mahdollisuuksia. Säilytetään Kupittaan siirtolapuutarha nykyisessä käytössään.

Torjutaan nykyistä tehokkaammin maanviljelyn haittavaikutuksia Itämereen.

Lopetetaan ruoppausmassojen läjittäminen mereen.

Ei sijoiteta uutta musiikkitaloa Itsenäisyyden aukion viheralueelle.

Tässä on vain joitakin poimintoja ympäristöpolitiikasta, jota aion ajaa. Kysy ihmeessä lisää: sumeliusminna-at-gmail.com.