REILU TURKU

Haluan Turun, jossa ihmisen perustarpeet täytetään julkisilla palveluilla eikä niillä tehdä bisnestä. Haluan Turun joka ei priorisoi talouskasvua kaiken edelle.

Haluan, Turun, jossa kaupunkilaisten rahoja ei syydetä läpikaupallisiin riskihankkeisiin. Haluan Turun, jota kehitetään ihmisten ja ympäristön – ei suurten yritysten ehdoilla. Haluan Turun, jossa kuntalaisia osallistetaan aidosti päätöksentekoon ja jossa demokratia on itseisarvo.

Haluan Turun, jossa päätöksenteko on avointa ja se ei perustu sidonnaisuuksille. Haluan Turun, jossa yksikään lapsi tai nuori ei putoa turvaverkkojen läpi. Haluan Turun, jossa kulttuuri nostetaan jälleen arvoonsa, ja jossa sen toimintaedellytykset varmistetaan. Tämä tarkoittaa seuraavia asioita:

Edessä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus tehdään huolella ja ihminen edellä. Katsotaan, että palveluiden resurssit kasvavat eivätkä pienene palveluiden siirtyessä kaupungilta maakunnan hallinnoimaksi.

Kaupunki ei tee ylijäämää leikaten samalla koulutuksesta, kasvatuksesta tai muista palveluista. Leikkauspolitiikka lopetetaan pysyvästi.

Koronan aiheuttamiin sosiaali-, mielenterveys-, ja päihdepalveluiden räjähtäneesti kasvaneeseen kysyntään reagoidaan heti runsailla lisäresursseilla ja myös toimialojen yhteistyöllä sekä uusilla etsivillä ja matalan kynnyksen palveluilla.

Turussa otetaan käyttöön terapiatakuu.

Psykiatrian poliklinikoiden ja osastojen resursseja lisätään merkittävästi.

Matalan kynnyksen mielenterveystoimipisteitä perustetaan kaikkialle kaupunkiin.

Mielenterveyspalveluita tarjotaan myös päihdeongelmaisille.

Päihdepalvelujen pariin on helppo päästä. Matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita lisätään, erillisinä.

Turku pitää huolen Asunto Ensin -periaatteesta.

Päihdeongelmaisten asunnottomien asumisyksikkö Niittykotia ei kilpailuteta.

Etsivälle nuorisotyölle annetaan runsaasti lisäresursseja ja koko nuorisotoimialaa lisäkoulutetaan päihde- ja mieleterveysasioissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden pariin ohjaamisessa ja nuorisotoimialan yhteistyötä sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden kanssa lisätään.

Säilytetään keskustan nuorisotila Vimma ja remontoidaan sen tilat täysin esteettömiksi. Palautetaan Nuokkaribiili.

Perustetaan nuorten päihdepalvelut ja annetaan niille riittävästi resursseja.

Lastensuojeluun ohjataan runsaasti lisäresursseja ja sen toimintaedellytyksiä kasvatetaan.

Lähikouluja ja -päiväkoteja ei lakkauteta.

Vanhusten koti- ja laitoishoidolle annetaan runsaasti lisäresursseja.

Kaupungin maksaman ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ehtoja löysennetään ja sen määriä korotetaan.

Velkaneuvontaan ja sosiaaliseen luototukseen lisätään runsaasti resursseja.

Kaupunginhallituksen toiminnasta tehdään avoimempaa. Sen ei-luottamuksellisista asiakirjoista tehdään julkisia ja kokoukset, joissa luottamuksellisia asioita ei käsitellä, streamataan.

Jokaisella kaupungin toimielimellä pidetään yleisölle avoin kokous vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kielletään luottamushenkilöiden kaksoisroolit.

Osallistuvaa budjetointia ja suoria kuntalaisäänestyksiä lisätään merkittävästi.

Kulttuuritoimialan jakamia avustusmäärärahoja on lisättävä merkittävästi. Niitä tulee jakaa erityisesti kulttuurin vapaan kentän toimijoille ja freelancereille.

Kaupunki maksaa yli 50% tuloistaan koronarajoitusten aikana menettäneille turkulaisille kulttuurin ja esittävän taiteen yrityksille, osuuskunnille ja yhdistyksille erityistä hätäaputukea.

Kaupunki tarjoaa merkittävästi lisää harjoitus-, esiintymis- ja näyttelytiloja.

Kaupunki näkee erityistä vaivaa työllistääkseen turkulaisia kulttuurin tekijöitä.

Tässä on vain joitakin poimintoja yhdenvertaisuuspolitiikasta, jota aion ajaa. Kysy ihmeessä lisää: sumeliusminna-at-gmail.com.